De spelpraktijk.

Wat is Kinder-Spel?

 

KinderSpel biedt kinderen een systematische en methodische vorm van hulp en begeleiding om hiaten en/of problemen op het gebied van ontwikkeling en ontplooiing te verhelpen. Belangrijk hierbij is dat het kind plezier beleeft aan zijn eigen spel en dit gebruikt om te groeien.

 

Spelbegeleiding houdt rekening met de individuele mogelijkheden, voorkeuren en het tempo van het kind. Het leert (weer) spelen en er wordt toegewerkt naar uitbreiding, verbreding en verdieping van zijn spel.

 


KinderSpel wil spelen! Zo eenvoudig is het. Spelen om uw kind te helpen bij zijn verdere ontwikkeling of ontplooiing. Kinderspel wil via spel kinderen aansluiting en contact laten vinden bij zichzelf en hun context. Merk je dat je kind met iets zit? Geblokkeerd is?

De ontwikkeling niet verloopt zoals je verwacht? Krijg je geen contact meer met je kind?

Of zijn er andere gebeurtenissen die je als ouder niet kan plaatsen of je waar je niet kan doordringen bij je kind?

Op al deze vragen en twijfels kan spelbegeleiding het antwoord zijn.

 


Wat zijn de voordelen ?

 

  • De spelbegeleider ondersteunt het kind om nieuwe ervaringen op te doen en daar van te leren.
  • Al spelend krijgt het kind de gelegenheid om te ontdekken, na te bootsen en zoveel mogelijk te profiteren van de ontwikkelingsmogelijkheden die spel biedt.

  • Uw kind leert zijn spel te ontwikkelen, aansluiting te vinden bij andere kinderen en de wereld op een positieve manier tegemoet te treden.

 

Ja, ik wil graag meer weten!