Speels Groeien, da's KinderSpel! 

Samen op stap

Als hulpverlener ga ik samen met mijn client op stap. Ik sta naast en nét een klein stapje achter mijn client. Daardoor hebben we hetzelfde uitzicht. Omdat ik te gast ben in de wereld van mijn client, mag die mij uitleggen wat er allemaal te zien, te horen en te beleven valt. Hiervoor maken we gebruik van spel. Via beeldcommunicatie, creatieve technieken, simpele spelletjes toont mijn client wat er speelt in zich zelf. Het verhaal blijft door het gebruik van spel veilig. Samen verkennen we gewoontes, gedachten en meningen. Omdat het land van mijn client hem/haar bekend is en die alle gaten en hoeken kent, mag hij/zij mij verrassen. Ik mag hierom verwonderd en verbaasd zijn. Ik kan doorvragen over hoe de huizen in zijn wereld zijn gebouwd, hoe de wegen zijn aangelegd. Stapje per stapje kom ik zo in een prachtig geïllustreerde wereld. Samen gaan we dan verder op reis. Ik gedraag me als gast. Ik houd me aan het ritme en tempo van mijn client, ik stel vragen over gebruiken die mij niet bekend zijn.

Daar waar spanning is of waar de omgeving voor problemen zorgt, ga ik heel voorzichtig verder. Behoedzaam wandelen we samen doorheen deze wondere wereld van mijn client. Zelf heb ik al vele landen bezocht, en als mijn gastheer/vrouw mij daar toestemming voor geeft, vertel ik over andere landen, gebruiken en gewoonten. Ik kan vragen om zich andere huizen of bomen voor te stellen. We kunnen samen een voorstelling maken van hoe we oude huizen kunnen opknappen van een oude naar frisse kleur verf. Ik kan uitdagen tot het gebruik van handige gereedschappen die soms al heel lang in gebruik zijn in andere landen, veraf of dichtbij. Een inspectie van de funderingen, zoals de wortels van de bomen en de huizen zijn meestal onzichtbaar maar des te meer van belang. Als we al dit samen op waarde schatten, verstevigen en bedanken kan dit veel verschil uitmaken in de toekomst.

Na deze ontmoeting gaat de reis van mezelf weer verder. Nieuwe landen wachten op ontdekking. Ik neem afscheid, zoals een goede gast betaamt. Ik kijk nog een keer mee, langs mijn schouder en beschrijf het prachtige uitzicht en bedank mijn gastheer/vrouw voor het vertrouwen die ik kreeg en ik wacht nieuwsgierig op nieuwe landen die aan mij worden getoond.

Interesse? Neem dan snel contact op!