Hallo, ik ben Freya !

"Als kind was spel en spelen een eerste liefde"

 

Van baby-sitting en buitenschoolse begeleiding in verschillende Brusselse scholen, tot het volgen van een Bachelor in sociaal agogisch werk, opgevolgd door verschillende vormingen en workshops omtrent hechting, loyaliteit, cultuur en trauma-sensitieve zorg.

Inmiddels werk ik een tiental jaar als begeleidster in de residentiële bijzondere jeugdzorg. Daarnaast fungeren wij verder als pleegouders, meer specifiek crisisopvang gericht.

Om kinderen steeds beter te begrijpen, volgde ik aanvullend de 2 jaar durende post graduaat Cliënt Centered Spelcounseling aan Thomas More. Dit in combinatie met een specialisatie Kinderyoga ontdekte ik de echte waarden van spelen.

ik heb een lieve echtgenoot, drie prachtige kinderen, waarvan er eentje een fantastische pleegzoon is, die inmiddels 13 jaar bij ons woont.

In mijn werk stel ik als doel om door middel van spel, samen met ouders en andere betrokkenen, te werken aan de antwoorden op de vele unieke ontwikkelingsvragen die kinderen ons stellen.

 


De olifant in het logo van mijn praktijk benadrukt de sterke kracht van verbinding.

Dit is wat ik liefste doe, via spel ieder kind vanuit zijn eigen, unieke ik laten groeien en (nieuwe) verbinding leren vinden met zichzelf en de ander. 

KinderSpel wil aansluiten bij het persoonlijke profiel van het kind, dit wil zeggen rekening houden met wie het kind is en willen zien hoe dit unieke kind begrijpt en zich ontwikkeld. Het betekent de ontwikkeling van het kind volgen.

Op het tempo van het kind. De relatie met het kind vormt de basis.

Het kind ontplooit zich maar pas in verbintenis met anderen. 


Visie

 

Met een visie die start vanuit de beleving van het kind, rekening houdend met alle betrokkenen in de omgeving van het kind, in combinatie met de ontwikkeling van het kind gaan we samen op pad. Via spel, verhalen, yoga, mindfulness, snoozelen en thema gerichte spelletjes help ik het kind vat hebben op zijn werkelijkheid. Door het gebruik van beeldmateriaal blijft het verhaal veilig. 

 

Naast rouw, angsten, slaapproblemen, eetproblemen, emotioneel en sociale gerichte problematieken liggen meer specifieke thema's zoals trauma en  cultuur sensitieve zorg in mijn expertise.

 

Ik volg vooral mijn liefde voor kinderen en spelen. Ik ben er van overtuigd dat spel "de taal van het kind" is.

De taal waaruit wij zoveel kunnen leren.